Річний звіт про діяльність

Звіт директора закладу

дошкільної освіти «Сонечко»

Гайсинської міської ради

 Патріарх В.П.         

перед педагогічним колективом,

батьками та громадськістю

за 2021-2022 навчальний рік

судебный приказ скачать бесплатно - Дмитров Документов Колледж Информационных Курсы Обучения - судебные документы заказа

Вітаю представників батьківської громади , колектив нашого ЗДО – педагогів, обслуговуючий персонал!

І. Організаційно-правові засади діяльності

ЗДО «Сонечко» с.Кіблич загального розвитку розпочав свою діяльність у 2003 році. Розрахований на 50 місць. У закладі на даний час функціонує 1 різновікова група (на даний час нараховується 22 дітей). Режим роботи – 5-ти денний, 9-ти годинний. Заклад працює з 8.00 до 17.00 год., вихідні дні – субота, неділя та святкові. Навчальний рік починається у ЗДО з 1 вересня по 31 травня.  Заклад  дошкільної освіти у своїй діяльності керується  слідуючими  нормативно-правовими документами: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України,іншими нормативно-правовими документами, власним Статутом.

Заклад дошкільної освіти «Сонечко» знаходиться за адресою:село Кіблич,вул.Миру 71-А,Гайсинського району,Вінницької області. Режим роботи закладу: 9 годин (8.00 – 17.00), вихідні дні – субота, неділя та святкові дні. За штатним розписом  у дошкільному закладі працює 7 осіб.Зних 2 педагоги,5 осіб обслуговуючого персоналу.У складі педагогічного колективу:директор-стаж рооботи 24 роки,освіта базова вища.,вихователь-стаж роботи 5 років.

В ЗДО сформована  одна різновікова група, діти віком від трьох до шести років. Прийом дітей до ЗДО здійснювався керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки дільничного педіатра про епідеміологічне оточення.

Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, Базовим компонентом дошкільної освіти, законами України «Про охорону праці», «Про цивільний захист», «Про дорожній рух»,Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2021р. та іншими нормативно-правовими документами, власним СтатутомОсвітній процес проводився за Освітньою програмою «Дитина».

Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік. План роботи схвалюється зборами трудового колективу, затверджується керівником протягом 2021-2022 навчального року освітній процес закладу був спрямований на вирішення проблеми, над якою працює заклад дошкільної освіти - це «Соціалізація дитини в дошкільному віці» та головних річних завдань1.Створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини,формування її життєвої компетентності.2.Впровадження інноваційних,нетрадиційних форм з зображувальної діяльності.  Основним акцентом в освітній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователь мала змогу самостійно обирати тему самоосвіти, інноваційну технологію, дітям були створені всі умови для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків в групі. Для оптимального рухового режиму є ігровий майданчик.

 

 ЗДО визначений як юридична особа, ліцензований (Ліцензія 000049). Заклад визнано атестованим (свідоцтво про атестацію серія ОД 004422), виданий 13.03.2014 року. ЗДО здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Порядок діяльності ЗДО визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку», посадові обов'язки персоналу в наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені  директором ЗДО.

Навчально-виховна робота у ЗДО

Навчально-виховний процес роботи з дітьми у закладі побудований відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та спрямований на вирішення головної мети «Створення сприятливих умов для особистісного ставлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності.

Діяльність адміністрації  закладу дошкільної освіти з питань управління і контролю.

 Директором відповідно до річного плану роботи  систематично проводився контроль навчально-виховного процесу, який був своєчасним,компетентним та охоплював всі суттєві питання.

В усіх вікових групах вивчався стан виховання і розвитку згідно з рекомендаціями освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та листами Міністерства освіти і науки щодо організації роботи в дошкільному навчальному закладі.

Щоквартально проводились контрольні заняття в групі, які надавали змогу своєчасно вносити корекцію у роботу вихователя, завдяки цьому у дітей сформовано загальну компетентність відповідно до  віку та змісту освітньої діяльності за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». 

Основними недоліками були:

- відсутність диференційованого підходу до дітей з різним рівнем сформованості знань і умінь;

- недостатньо ефективна робота по формуванню звязного мовлення дітей.

    

      Відповідно до плану роботи ЗДО на 2021--2022н.р.велику увагу протягом року було приділено формуванню здоров'язберігаючої компетентності дітей. Адже життя та здоров'я  дітей-одне з головних завдань закладу. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим,що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно -педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.  Робота проводилась вихователем планомірно відповідно до вимог програми «Дитина».

З метою підвищення педагогічної діяльності мною,директором,проведено консультації,систематично здійснювався контроль за самоосвітою вихователя.

Проте у роботі є ряд недоліків з даного питання:

-потребує особливої роботи щодо формування мовленнєвої та пізнавальної компетентності дошкільників.

- продовжувати роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору,сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника.

У навчальному закладі створені достатні  умови для навчання і виховання дітей. Для оптимального рухового режиму є в наявності 2 ігрових майданчика з ігровим обладнанням та спорудами. Дякую батькам за співпрацю на протязі навчального року.

У кімнатах дотримується температурний режим, виконуються правила Безпеки життєдіяльності. Розвивальне середовище відповідає віковим особливостям дітей.

Територія закладу дошкільної освіти огороджена,має ігрові споруди, квітники. Утримання  будівлі та території закладу відповідає санітарним  нормам. Технічний стан будівлі задовільний. Обладнання ігрового майданчика підтримується у належному стані.

ІІ. Методична робота з кадрами. Робота методичного кабінету.

 

Виконанню запланованих завдань сприяли різні форми методичної роботи. На допомогу вихователеві проводились консультації (індивідуальні та групові), колективні перегляди занять за тематикою завдань річного плану, педагогічні ради, семінари, обговорення актуальних питань за круглим столом.

Підвищенню фахової майстерності педагогів та ефективності організації життєдіяльності дітей в умовах закладу дошкільної освіти сприяло відвідування дистанційно  протягом року методичних обєднань, семінарів з різних питань, організованих районним Відділом освіти.

Освітній процес було спрямовано на забезпечення розвитку кожної дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, зміцнення фізичної і розумової працездатності. Здійснювався він в основному шляхом інтеграції різних видів діяльності, знання подавались дітям в комплексі, переважали тематичні цикли, що сприяло не лише набуттю малюками знань та уявлень з різних розділів Освітньої програми, але й формуванню цілісної картини світу у дітей, а також загальної компетентності дитини.

Таким чином, методична робота, що проводилась  у 2021/2022 навчальному році, сприяла підвищенню професійного рівня вихователя, педагогічної  обізнаності батьків, забезпеченню взаємодії закладу дошкільної освіти із школою, що в свою чергу забезпечило ефективність освітньої роботи з дітьми.

Тому робота педагогів орієнтована на виконання Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція) щодо формування у дошкільників активної позиції та елементарної життєвої компетентності.

Систематично проводилися  різні  види контролю щодо освітнього процесу, роботи помічника вихователя,кухаря.

У системі проводилася робота з питання наступності ЗДО та СЗШ І-ІІІ ст. с.Кіблич. Вихователем відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. Вихователь ЗДО  О.Г.Білоус відповідально ставиться до  підготовки  дітей до навчання в школі. Ми запрошуємо вчителів початкових класів до ЗДО, відвідуємо наших дітей в школі. Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей до школи. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого передшкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку; розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення; прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань педагогами закладу проводились бесіди з дітьми про нову українську школу, майбутнє навчання в ній. Така робота сприяє позитивній адаптації дітей до навчання в школі.

 Робота вихователем проводилася дистанційно на належному рівні. Відповідно до вікових та психологічних особливостей дітей вихователь О.Г.Білоус планомірно та системно проводить необхідну навчальну, виховну, розвивальну роботу. Освітній процес в закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Головною метою роботи педагогів дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя,досягати успіху, правильно будувати своє життя.

 

 

    ІІІ. Управлінська діяльність

До складу органів самоуправління дошкільного закладу входять:

ü  батьківський комітет;

ü  профспілковий комітет;

ü  загальні збори батьків та членів трудового колективу.

В закладі створена база даних дітей по селу від 3-х до 6-ти років.

Так, станом на кінець 2022 навчального року в с. Кіблич всього  дітей від 0-х до 6-ти років 47 дітей, із них відвідували заклад 22 дітей. 10 дітей підуть до школи.

 

      Охорона життя та безпека життєдіяльності дітей

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини та охорону здоров'я , здоровий спосіб життя, через створення умов безпечного нешкідливого утримання дітей.

За період роботи ЗДО у 2021-2022 навчальному році нещасних випадків з дітьми під час  освітньо - виховної роботи і робітниками  на робочому місці не відбувалося.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з ОБ, збереження життя, здоров'я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню  безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянковому майданчику.

Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться «Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Хто такий незнайомець», «Правила поведінки на вулиці»  та інші.

 

                                   Харчування

Харчування дітей в ЗДО у 2021-2022 навчальному році здійснювалось відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у ЗДО та змін до неї. З січня 2022року було внесено зміни щодо  харчування дошкільнят ,згідно Постанови  КМУ 305 від 24.03.2021 р «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти».  Діти одержували  3-х разове  харчування  при 9 год. перебуванні в дошкільному закладі . Режим  харчування здійснювався відповідно до режиму дня. Адміністрацією закладу щодня складається примірне меню-розклад з урахуванням єдиного примірного меню та картотеки страв. Продукти харчування до закладу постачали СТ  Поділля, ФОП  Сущук А.М.(Вінницькі хутори). Продукти харчування  постачають згідно з графіком та мають сертифікати якості та відповідність. Під час отримання продуктів проводиться контроль якості  харчування продуктів. Вартість харчування на день з вересня 2021р. складала 30 грн.(12  грн.-батьківська  плата,18 грн. - відділ освіти Гайсинської міської). Оплата за харчування знаходиться на  постійному контролі,борги по батьківській платі відсутні. Кожний  квартал в ЗДО проводиться аналіз виконання норм харчування. Аналіз виконання норм показав,що загальний відсоток споживання основних продуктів харчування в порівнянні з відповідним періодом минулого року майже не змінився. Але в поточному році значно зменшилось вживання таких продуктів ,як сир кисломолочний,молоко у звязку  з подорожчанням продуктів харчування. Харчоблок обладнаний   необхідним технологічним обладнанням: 3 електроплити, 1 електромясорубка, холодильник побутовий-2 шт. Придбано та поновлено дитячі ліжка в спальну кімнату в кількості 26 шт . На харчоблоці працює кухар ,яка має відповідну освіту і стаж роботи. Зі сторони адміністрації  протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації умов харчування. Відповідно до графіка проводилися планові та оперативні перевірки щодо організації харчування , виходу страв та якістю приготування їжі. За звітний період не було виявлено порушень:під час приготування страв, під час закладки продуктів,під час відбирання та зберігання добових проб,графіку видачі страв ЗДО харчуються діти пільгових категорій. Всього 6 дітей пільгової категорії, з них:

ü  5 дітей з багатодітних сімей, які сплачують за харчування          50%;

ü  1 дитина , яка має статус постраждалої , сплачує за харчування 50%;

 

 


 

ІV. Робота по зміцненню матеріально-технічної бази ЗДО

Адміністрацією закладу, педагогічним та батьківським колективом проводиться систематична робота щодо поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Будівля ЗДО «Сонечко»  знаходиться в задовільному стані. Щороку проводиться поточний ремонт усіх кімнат. Проте плануємо провести капітальний ремонт харчоблоку( небхідно  поновити плитку на стінах та підлогу).

Територія закладу має поновлену огорожу по всьому периметру. Навчальний заклад знаходиться на балансі Відділу освіти Гайсинської міської ради, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує міський бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти.   

За рахунок коштів Відділу освіти Гайсинської міської ради у 2021-2022       н.р .щодо покращення матеріальної бази придбано:  

- посуд кухонний на суму 2418.00 грн.;електробойлер на суму 5850 грн.,побутову техніку(пилосос,ел.праска) на суму 4505 грн.,стільці металеві в кількості 6 шт.на суму 6209 грн.,посуд столовий на суму 819 грн.,бензокосу на суму 3475 грн.,миючі господарські засоби,ліжка дитячі 2-ярусне в кількості 13 шт.,стіл виробничий кухонний з гладенькою поверхнею на суму 3200 грн.,2 шафи одежні.

Щиро дякуємо Начальнику відділу освіти В.М.Шрамко та міському голові А.І.Гуку  за співпрацю,турботу  та розуміння!

      Проте є ряд невирішених проблем, а саме:

ü  придбання витяжки у котельню ;

ü  облаштування входу в ЗДО тротуарною плиткою;

ü  заміна навісного козирка при вході в приміщення,придбання тіньового під навісу;

 

         

Підводячи підсумок вищевикладеного вважаю, що всі поставлені завдання  перед колективом виконані, а проведена робота може бути оцінена задовільно. Висловлюю щиру подяку батькам за розуміння, допомогу та підтримку, а працівникамза нелегку працю у вихованні майбутнього покоління.

 

Бажаю всім Миру,душевного спокою та віри у щасливе майбутнє!

ЗВІТ

директора закладу дошкільної освіти

«Сонечко» с. Кіблич

Патріарх Валентини Петрівни

в 2019-2020нр.

 

Главная / mir-kans.okis.ru

         

 

Зміст

І розділ. Аналіз роботи закладу за минулий 2018-2019 навчальний рік та завдання на 2019-2020 навчальний рік.

ІІ розділ. Методична робота з кадрами.

ІІІ розділ. Робота методичного кабінету.

IV розділ. Організаційно-педагогічна робота.

V розділ. Адміністративно-господарська робота.

VІ розділ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

 

Додатки:

Свята та розваги.

План роботи на оздоровчий період.

План роботи з безпеки життєдіяльності та охорони праці учасників        освітньо-виховного процесу.

І розділ.  Аналіз роботи дошкільного        навчального закладу за минулий рік.

            Дошкільний   навчальний   заклад   «Сонечко» знаходиться за адресою:  вул. Миру 71А,  село  Кіблич ,  Гайсинського  району,   Вінницької області.  ДНЗ працює за Базовим компонентом дошкільної освіти,
який реалізується через освітню програму для дітей від двох до семи
років «Дитина».  Заклад  розрахований  на  50 місць. У 2018-2019 навчальному році заклад відвідували 30 дітей віком від 3-х до
 6-ти років,  режим роботи різновікової групи 9 годин.                                                                                                                                                            
         За штатним розписом у дошкільному закладі працює 7 осіб.  З них 2 педагоги, 5 осіб обслуговуючого персоналу. У складі педагогічного колективу : завідувач – стаж роботи 22 роки, освіта базова вища; вихователь – освіта базова вища. Педагогічним і обслуговуючим персоналом ДНЗ укомплектований не повністю: відсутній музичний  керівник, медична  сестра.

            Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базовим компонентом дошкільної освіти  (нова редакція), виконуючи  завдання освітньої програми для дітей  від двох до семи років «Дитина»» та завдання на 2018-2019навчальний рік, колектив дошкільного закладу працював над проблемою: «Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично  та патріотично налаштованої дитячої особистості», працюючи над вирішенням таких завдань:                                                                                 

1. Продовжувати роботу щодо формування національно-патріотичного виховання в грі та різних видах діяльності в основі навчально-виховного процесу дошкільників.

2. Розвивати комунікативно-мовленнєву активність дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи.

3. Впроваджувати інноваційні технології, як засіб оптимізації спільної фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ і родини.

Методична   робота    з педагогічними   кадрами у 2018 - 2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.                                      
         З метою ефективного вирішення  завдань  педагоги  відвідували  методичні
 заходи  району:  наради, семінари,  майстер -  класи. У закладі проводились  педагогічні години,  на яких розглядались наступні

питання: стан фізкультурно-оздоровчої роботи профілактика дитячого травматизму, охорона життя та здоров’я дітей, дотримання режиму дня, забезпечення наступності для формування дітей старшого дошкільного віку готовності до школи, взаємодія ДНЗ із школою, сім’єю та громадськістю. Родинні традиції, народні, національні звичаї – могутнє джерело формування морально-етичних норм особистості. Надавались консультації вихователю за такими темами:

 1. Організація роботи ДНЗ у 2018-2019 н.р.
 2. Патріотичне виховання:як зробити дієвим.
 3. Здоров´язбережувальне середовище :яким воно має бути.
 4. Батьківська педагогіка В.О.Сухомлинського-енциклопедія сімейного виховання.
 5. Підвищення рівня фізичних сил дитини за допомогою природних факторів
 6. Родинні джерела духовності.
 7. Взаємозв´язок та узгодженість у роботі дошкільної та початкової освіти.
 8. Розвиток творчих здібностей дітей у процесі літературно-образотворчої діяльності.
 9. Інклюзивна освіта:навчаємо і виховуємо разом..

       Дошкільний навчальний заклад продовжував впроваджувати інноваційні технології: «Кольорові долоньки» та «Чудеса на піску» , ознайомлювалися з  ППД   кращих педагогів району, а саме, Голуб Т.І, вихователя ДНЗ №2 «Дзвіночок» Усенко Л.В, вихователя ДНЗ №5 м. Гайсин.   У ДНЗ проводились відкриті покази різних  видів  роботи  з дітьми в присутності батьків: сюжетно-рольові  ігри, День відкритих дверей у дошкільному закладі за темами: «Ми за мир у всьому світі», «Подорож по рідній Україні», тематичні тижні знань з безпеки життєдіяльності  в ДНЗ.

      Впровадження Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» в нашому дитячому садку будується за принципами:

1).Принцип діалогічного спілкування,згідно з яким ставлення педагога до дитини має визначатись не позицією «над дитиною»,а позицією «поряд і разом з дитиною».

2).Принцип діалогічного спілкування,який передбачає те,що гуманістичне педагогічне спілкування обов´язково створює умови для повної участі у ньому дітей.

3).Принцип спільної участі дорослих і дітей в організації життя групи(планувати цікаві спостереження,прогулянки,продумувати зручне розміщення куточків для ігор та ін..).

4).Принцип орієнтації на кожну дитину,як на індивідуальність,внаслідок чого основне завдання педагога є не тільки виконання програми а й виховання особистості.

 Відбувся семінар-практикум для директорів (завідувачів) Зятковецького округу на тему: «Соціалізація дитини в умовах дошкільного навчального закладу», в ході якого педагоги даного освітнього округу обмінялися досвідом роботи з даної проблеми.                             

Протягом року в методичному кабінеті продовжувалась робота по накопиченню інформаційних,  науково-методичних матеріалів. Методичний кабінет поповнено навчально-методичною літературою, створено картотеку публікацій журналів «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад».

 Були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали для організації освітньо-виховної роботи, у процесі виготовлення розвивальні та дидактичні ігри.

            Упродовж   року вихователь   працювала  над самоосвітою з
 теми «Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в сучасному педагогічному процесі».Вихователем було проведено ряд цікавих заходів для дітей:інтерактивне читання,екскурсії та інтегровані заняття в природі,уроки милування в природі.Проте,головною була щоденна «Хвилинка читання творів В.О.Сухомлинського» та роздуми над золотими зернятами істини,що в них приховані. Тема самоосвіти вихователя Олійник Т.М. не допрацьована на достатньому рівні(систематизувати матеріал,поповнити навчально-методичне забезпечення дидактичними іграми за творами В.О.Сухомлинського,використовувати інтелектуальні ігри за творами В.О.Сухомлинського).
          Протягом року методичний кабінет поповнювався науково-методичною літературою, рекомендаціями, розробками занять, зразками планування та сценаріями свят і розваг.
Систематизовано папки за освітніми лініями, які містять теоретичний та практичні матеріали. а саме: різні види ігор, конспекти занять, бесід.

Вихователь створила у групі якісне розвивальне середовище,збагачене достатньою кількістю матеріалів для проведення різних видів дитячої діяльності,креативного розвитку вихованців.

 На виконання річного плану роботи з метою активізації педагогів та батьків вихованців   упродовж року оформлено осередок  народознавства, куточок природи,  були організовані виставки дитячої творчості:  «Барви твої,Україно»,»Моя країна-Україна» «Ярадію миру та весні!», «Чарівниця-зима», «Моя улюблена тваринка», активними учасниками яких були батьки : Микитишина О.А.,  Ставнійчук О.А., Добрянська А.В.,Білан О.В., Суржок.Т.В.

Навчально - виховний   процес   враховує   чергування   різних   видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Вихователь значну увагу приділяє вихованню культурно-гігієнічних навичок, навичок самообслуговування. Для якісної реалізації   головних  завдань  було  проведено тематичну   перевірку з теми: «Стан  морально-патріотичного виховання дошкільнят».  Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що  вихователь  веде систематичну та планову роботу,   щодо проведення роботи з патріотичного виховання.  Проте потрібно урізноманітнити роботу з патріотичного виховання різними методами  та  прийомами,зокрема такими,як:народний фольклор,тематичні розваги.


    
Згідно  річного плану було проведено підсумкову перевірку готовності дітей до шкільного життя. Аналізуючи спостереження за дітьми та бесіди з ними, їх активність на заняттях було з’ясовано, що випускники мають такі знання:                  
-  з логіко - математичного розвитку:  75% достатній рівень,  25% середній рівень;
- з мовленнєвого розвитку: 80% - високий рівень, 67% - достатній рівень,  25% - середній рівень;
- з фізичного розвитку: 75% достатній рівень,  25% середній рівень.
Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що діти-випускники мають:  добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів; достатній (75%)  і середній (25%) рівні працездатності; достатній   (100%) рівні розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності (92%);   діти мають  середній рівень саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення;  у 92%  дітей  шестирічок  сформована мотивація до шкільних видів діяльності ; 25% дітей-випускників мають порушення у звуковимові, що знизило результати засвоєння розділів програми з розвитку мови; недостатній вольовий розвиток (8%), дитина неспроможна усвідомити навчальне завдання в його специфічному значенні, поставленні запитання сприймає як привід до побутового  спілкування.                    

У дошкільному закладі відсутня посада медичної сестри. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують працівники  ФАПу та  фахівці районної дитячої лікарні.                

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників:                 виконання ранкової гімнастики, проведенні занять з фізичної культури, організації рухливих та спортивних ігор, загартування, масаж, піскова терапія, казкотерапія. Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.
      
На належному рівні проводилася робота  з питання наступності дошкільного закладу та школи. Вихователем  відстежувалася
результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.
 Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято Першого дзвоника (вересень).  Проводилися зустрічі вчителя та  вихователя, з дітьми та батьками дітей старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Педагоги закладу
та діти старшого віку були присутні на святі «Прощавай Букварик», вчителі  були присутні на заняттях та режимних моментах.   Спільними зусиллями  педагогів школи  та дошкільного закладу організовані такі заходи,  як: осінній ярмарок,  Родинний захід «Осінь-красуня до малят прийшла, кошик з казкою їм принесла», «Зимова казка», « 7Наші мами просто супер»..

Проте робота з батьками — це безперервний, складний і тривалий процес. Разом з позитивними напрацюваннями, варто відзначити, що  ще є над чим працювати:  спостерігається  невисока активність  участі батьків в житті дошкільного закладу, на шляху до покращення залишається робота, яка б змогла активізувати всіх батьків настільки, аби їх участь у житті дошкільного закладу зумовлювалась їх власним бажанням —  адже деяким батькам і по нині бракує активної життєвої позиції щодо виховання і розвитку власної дитини.                           
       Педагогами  закладу проводиться робота з батьками: запрошуються  на відкриті покази занять, на свята, та розваги
,  надаються консультації. Ведеться облік  дітей  від 0 до 6 років, які мешкають у селі. Список розподілений за роками народження, який  періодично оновлюється та доповнюється.          
   
Вдошкільному закладі проводиться систематична робота з Безпеки життєдіяльності дітей.Вході проведенняТижня безпеки дитини діти отримали нові знання,закріпили вже набуті щодо норм поведінки в повсякденному житті.Робота проводилась в ігровій формі.

  Значна увага приділялась харчуванню дітей.  Харчування в ДНЗ здійснювалось відповідно до п.5 ст. Закону «Про дошкільну освіту», п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування. Колективом закладу вчасно подається заявка-замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування. Стан забезпечення закладу продуктами харчування залежав від рівня і обсягу фінансування підприємств, що постачають продукти харчування. Протягом навчального року харчування дітей відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 10гривень до 12 гривень на одну дитину.  Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щоквартально проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Аналіз показав, що за 2018 рік середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становить 72%, зокрема: м’ясо, м’ясопродукти - 60%, риба - 38%, олія - 100%, масло вершкове  - 100 %,  молоко - 50 %,  сир кисломолочний – 67% , сметана -50 %,  яйце -50 %, цукор - 100%, картопля - 100 %, овочі – 78%, фрукти - 50%, соки - 86%, хліб - 88%, борошно - 85 %,  крупи - 100 %,сир твердий - 50%.  Таке виконання щоденних норм продуктів харчування пов’язане з високою вартістю на них.

         Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з  річним планом. За рахунок субвенції сільської ради в розмірі 10000 грн.замінене надвірні двері.  За рахунок бюджетних коштів  здійснено косметичний ремонт приміщення(побілено стелю у всіх кімнатах,розмальовано панелі в коридорі,покрашено підлогу та ігровий майданчик) .
Утримання  будівлі  та території закладу відповідає санітарним нормам. Технічний стан будівлі задовільний..За кошти батьків закуплено та висаджено декоративні дерева на території закладу.
Територія закладу має естетичний вигляд , озеленена, повністю огорожена. Обладнання   ігрового  майданчика підтримується у належному стані. Прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка дерев.

        Підводячи підсумки, можна сказати, що організація освітньо-виховної роботи з дітьми в 2018 -2019 н.р.  була проведена на належному рівні,обрані

форми роботи позитивно впливають на результативність та досягнення дітей.
На основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні недоліки:

-          Потребує особливої уваги діяльність педагогів та батьків щодо питання морального виховання дошкільників, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками;

-          продовжувати працювати над зміцненням психофізичного здоровя дітей впроваджувати в роботу нові ефективні оздоровчі технології;

-          потребує нового підходу співпраця дошкільного закладу та школи у формуванні дошкільної зрілості випускників дошкільного закладу .  

       Продовжучи роботу щодо підвищення  результативності навчально-виховного процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини  колектив дошкільного навчального закладу  продовжує  спрямовувати свою діяльність у наступному навчальному році на вирішення проблеми«Соціалізація дитини в дошкільному віці».                                                                                                                                                        

                                                         ЗАВДАННЯ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
  

 1. Розвивати морально-духовні якості дошкільника,навички культури спілкування як важливі чинники соціалізації особистості.
 2. Удосконалити фізкультурно-оздоровчу роботу з дошкільнятами щодо охорони життя та здоров´я дошкільнят

 

         Розділ 2. Методична робота з кадрами

2.1. Підвищення професійної компетентності працівників.

№ пп

Зміст роботи

Термін
вик.

Відпов.

Прим.

1

З метою підвищення науково-теоретичного рівня та професійної  компетентності відвідувати методичні заходи району:
- наради,семінари для керівника,
- методичні об’єднання, семінари для вихователя;

- практичні заняття;

- майстер-класи.

 

Упродовж року

Зав.
Вих.

 

2

Здійснити  підписку на періодичні фахові видання.

Упродовжроку

Зав.

 

3

З метою підвищення ефективності самоосвіти: - опрацювати  методичні посібники, що будуть використовуватись в роботі протягом року;

- впроваджувати  інноваційні методики.

 Упродовж року

Зав.
Вих.

 

 

2.2. Семінар – практикум для педагогічних працівників Зятковецького освітнього округу «Сучасне заняття та освітні ситуації».

Школа здоров´я.Система фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ». 2.3. Консультації для вихователів

№ пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим

1

Організація роботи ДНЗ у 2019-2020 н.р.

ІХ

Зав.

 

2

Загартування дітей в осінній період. Ступінь фізичного навантаження на дітей після хвороби.Рухова активність на свіжому повітрі.

Х

Зав.

 

3

Організація предметно-розвивального середовища в різновікові групі.

ХІ

Зав.

 

4

Роль фольклору у формуванні зв’язного мовлення старших дошкільників.

ХІІ

Зав.

 

5

Здоров'я збережувальне середовище: яким воно має бути.

І

Зав.

 

6

Інклюзивна освіта: навчаємо і виховуємо разом.

ІІ

Зав.

 

7

Впровадження інноваційних технологій з фізичного виховання в ДНЗ..

ІІІ

Зав.

 

8

Затримки мовлення могло б не бути.

ІІІ

Зав.

 

9

Родинні джерела духовності.

ІV

Зав.

 

10

 Взаємозв’язок та взаємоузгодженість у роботі дошкуль ної та початкової освіти. 

V

   Зав.

 


2.4. Відкриті покази

№ пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Заняття-гра  «Подорож по рідній Україні».

ХІІ

Вих.

 

2

Театралізація казки «Рукавичка».

 ІV

Вих.

 


2.5. Самоосвіта вихователя.

№ пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Тема: «Формування і розвиток особистості дошкільнят на основі впровадження інноваційних технологій з фізичного виховання».

Упродовж року

Вих.

 

 

2.6. Педагогічні години

№ пп

Зміст роботи

Термін  вик.

Відпов.

Прим.

1

1.Підсумки  роботи за 2018 – 2019н .р., затвердження плану роботи на 2019– 2020 навчальний рік
2. Готовність ДНЗ до нового навчального року.
3.Затвердження    розкладу занять, графіку роботи.

ІХ

Зав.

 

2

1. Безпека життя дітей ,запобігання дитячому травматизму ,охорона прав дитини.

 2. «Профілактика побутового та дорожньо-транспортного травматизму».

ХІІ

Зав.

 

3

1. Забезпечення       наступності  для формування   в   дітей    старшого дошкільного    віку      готовності    до    школи.
2.Взаємодія      ДНЗ      із загальноосвітнім навчальним закладом, сім’єю    та    громадськістю.

ІІ

Зав.

 

4

1.Способи виходу із конфліктних ситуацій у роботі з родиною.

ІV

Зав.

 

 

    Розділ  3.  Робота методичного кабінету.

№ пп

Зміст роботи

Термін вик.