Річний звіт про діяльність


ЗВІТ

директора закладу дошкільної освіти

«Сонечко» с. Кіблич

Патріарх Валентини Петрівни

в 2019-2020нр.

 

Главная / mir-kans.okis.ru

         

 

Зміст

І розділ. Аналіз роботи закладу за минулий 2018-2019 навчальний рік та завдання на 2019-2020 навчальний рік.

ІІ розділ. Методична робота з кадрами.

ІІІ розділ. Робота методичного кабінету.

IV розділ. Організаційно-педагогічна робота.

V розділ. Адміністративно-господарська робота.

VІ розділ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

 

Додатки:

Свята та розваги.

План роботи на оздоровчий період.

План роботи з безпеки життєдіяльності та охорони праці учасників        освітньо-виховного процесу.

І розділ.  Аналіз роботи дошкільного        навчального закладу за минулий рік.

            Дошкільний   навчальний   заклад   «Сонечко» знаходиться за адресою:  вул. Миру 71А,  село  Кіблич ,  Гайсинського  району,   Вінницької області.  ДНЗ працює за Базовим компонентом дошкільної освіти,
який реалізується через освітню програму для дітей від двох до семи
років «Дитина».  Заклад  розрахований  на  50 місць. У 2018-2019 навчальному році заклад відвідували 30 дітей віком від 3-х до
 6-ти років,  режим роботи різновікової групи 9 годин.                                                                                                                                                            
         За штатним розписом у дошкільному закладі працює 7 осіб.  З них 2 педагоги, 5 осіб обслуговуючого персоналу. У складі педагогічного колективу : завідувач – стаж роботи 22 роки, освіта базова вища; вихователь – освіта базова вища. Педагогічним і обслуговуючим персоналом ДНЗ укомплектований не повністю: відсутній музичний  керівник, медична  сестра.

            Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базовим компонентом дошкільної освіти  (нова редакція), виконуючи  завдання освітньої програми для дітей  від двох до семи років «Дитина»» та завдання на 2018-2019навчальний рік, колектив дошкільного закладу працював над проблемою: «Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично  та патріотично налаштованої дитячої особистості», працюючи над вирішенням таких завдань:                                                                                 

1. Продовжувати роботу щодо формування національно-патріотичного виховання в грі та різних видах діяльності в основі навчально-виховного процесу дошкільників.

2. Розвивати комунікативно-мовленнєву активність дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи.

3. Впроваджувати інноваційні технології, як засіб оптимізації спільної фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ і родини.

Методична   робота    з педагогічними   кадрами у 2018 - 2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.                                      
         З метою ефективного вирішення  завдань  педагоги  відвідували  методичні
 заходи  району:  наради, семінари,  майстер -  класи. У закладі проводились  педагогічні години,  на яких розглядались наступні

питання: стан фізкультурно-оздоровчої роботи профілактика дитячого травматизму, охорона життя та здоров’я дітей, дотримання режиму дня, забезпечення наступності для формування дітей старшого дошкільного віку готовності до школи, взаємодія ДНЗ із школою, сім’єю та громадськістю. Родинні традиції, народні, національні звичаї – могутнє джерело формування морально-етичних норм особистості. Надавались консультації вихователю за такими темами:

 1. Організація роботи ДНЗ у 2018-2019 н.р.
 2. Патріотичне виховання:як зробити дієвим.
 3. Здоров´язбережувальне середовище :яким воно має бути.
 4. Батьківська педагогіка В.О.Сухомлинського-енциклопедія сімейного виховання.
 5. Підвищення рівня фізичних сил дитини за допомогою природних факторів
 6. Родинні джерела духовності.
 7. Взаємозв´язок та узгодженість у роботі дошкільної та початкової освіти.
 8. Розвиток творчих здібностей дітей у процесі літературно-образотворчої діяльності.
 9. Інклюзивна освіта:навчаємо і виховуємо разом..

       Дошкільний навчальний заклад продовжував впроваджувати інноваційні технології: «Кольорові долоньки» та «Чудеса на піску» , ознайомлювалися з  ППД   кращих педагогів району, а саме, Голуб Т.І, вихователя ДНЗ №2 «Дзвіночок» Усенко Л.В, вихователя ДНЗ №5 м. Гайсин.   У ДНЗ проводились відкриті покази різних  видів  роботи  з дітьми в присутності батьків: сюжетно-рольові  ігри, День відкритих дверей у дошкільному закладі за темами: «Ми за мир у всьому світі», «Подорож по рідній Україні», тематичні тижні знань з безпеки життєдіяльності  в ДНЗ.

      Впровадження Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» в нашому дитячому садку будується за принципами:

1).Принцип діалогічного спілкування,згідно з яким ставлення педагога до дитини має визначатись не позицією «над дитиною»,а позицією «поряд і разом з дитиною».

2).Принцип діалогічного спілкування,який передбачає те,що гуманістичне педагогічне спілкування обов´язково створює умови для повної участі у ньому дітей.

3).Принцип спільної участі дорослих і дітей в організації життя групи(планувати цікаві спостереження,прогулянки,продумувати зручне розміщення куточків для ігор та ін..).

4).Принцип орієнтації на кожну дитину,як на індивідуальність,внаслідок чого основне завдання педагога є не тільки виконання програми а й виховання особистості.

 Відбувся семінар-практикум для директорів (завідувачів) Зятковецького округу на тему: «Соціалізація дитини в умовах дошкільного навчального закладу», в ході якого педагоги даного освітнього округу обмінялися досвідом роботи з даної проблеми.                             

Протягом року в методичному кабінеті продовжувалась робота по накопиченню інформаційних,  науково-методичних матеріалів. Методичний кабінет поповнено навчально-методичною літературою, створено картотеку публікацій журналів «Дошкільне виховання», «Дошкільний навчальний заклад».

 Були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали для організації освітньо-виховної роботи, у процесі виготовлення розвивальні та дидактичні ігри.

            Упродовж   року вихователь   працювала  над самоосвітою з
 теми «Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в сучасному педагогічному процесі».Вихователем було проведено ряд цікавих заходів для дітей:інтерактивне читання,екскурсії та інтегровані заняття в природі,уроки милування в природі.Проте,головною була щоденна «Хвилинка читання творів В.О.Сухомлинського» та роздуми над золотими зернятами істини,що в них приховані. Тема самоосвіти вихователя Олійник Т.М. не допрацьована на достатньому рівні(систематизувати матеріал,поповнити навчально-методичне забезпечення дидактичними іграми за творами В.О.Сухомлинського,використовувати інтелектуальні ігри за творами В.О.Сухомлинського).
          Протягом року методичний кабінет поповнювався науково-методичною літературою, рекомендаціями, розробками занять, зразками планування та сценаріями свят і розваг.
Систематизовано папки за освітніми лініями, які містять теоретичний та практичні матеріали. а саме: різні види ігор, конспекти занять, бесід.

Вихователь створила у групі якісне розвивальне середовище,збагачене достатньою кількістю матеріалів для проведення різних видів дитячої діяльності,креативного розвитку вихованців.

 На виконання річного плану роботи з метою активізації педагогів та батьків вихованців   упродовж року оформлено осередок  народознавства, куточок природи,  були організовані виставки дитячої творчості:  «Барви твої,Україно»,»Моя країна-Україна» «Ярадію миру та весні!», «Чарівниця-зима», «Моя улюблена тваринка», активними учасниками яких були батьки : Микитишина О.А.,  Ставнійчук О.А., Добрянська А.В.,Білан О.В., Суржок.Т.В.

Навчально - виховний   процес   враховує   чергування   різних   видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Вихователь значну увагу приділяє вихованню культурно-гігієнічних навичок, навичок самообслуговування. Для якісної реалізації   головних  завдань  було  проведено тематичну   перевірку з теми: «Стан  морально-патріотичного виховання дошкільнят».  Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що  вихователь  веде систематичну та планову роботу,   щодо проведення роботи з патріотичного виховання.  Проте потрібно урізноманітнити роботу з патріотичного виховання різними методами  та  прийомами,зокрема такими,як:народний фольклор,тематичні розваги.


    
Згідно  річного плану було проведено підсумкову перевірку готовності дітей до шкільного життя. Аналізуючи спостереження за дітьми та бесіди з ними, їх активність на заняттях було з’ясовано, що випускники мають такі знання:                  
-  з логіко - математичного розвитку:  75% достатній рівень,  25% середній рівень;
- з мовленнєвого розвитку: 80% - високий рівень, 67% - достатній рівень,  25% - середній рівень;
- з фізичного розвитку: 75% достатній рівень,  25% середній рівень.
Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що діти-випускники мають:  добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів; достатній (75%)  і середній (25%) рівні працездатності; достатній   (100%) рівні розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності (92%);   діти мають  середній рівень саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення;  у 92%  дітей  шестирічок  сформована мотивація до шкільних видів діяльності ; 25% дітей-випускників мають порушення у звуковимові, що знизило результати засвоєння розділів програми з розвитку мови; недостатній вольовий розвиток (8%), дитина неспроможна усвідомити навчальне завдання в його специфічному значенні, поставленні запитання сприймає як привід до побутового  спілкування.                    

У дошкільному закладі відсутня посада медичної сестри. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують працівники  ФАПу та  фахівці районної дитячої лікарні.                

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників:                 виконання ранкової гімнастики, проведенні занять з фізичної культури, організації рухливих та спортивних ігор, загартування, масаж, піскова терапія, казкотерапія. Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.
      
На належному рівні проводилася робота  з питання наступності дошкільного закладу та школи. Вихователем  відстежувалася
результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.
 Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято Першого дзвоника (вересень).  Проводилися зустрічі вчителя та  вихователя, з дітьми та батьками дітей старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Педагоги закладу
та діти старшого віку були присутні на святі «Прощавай Букварик», вчителі  були присутні на заняттях та режимних моментах.   Спільними зусиллями  педагогів школи  та дошкільного закладу організовані такі заходи,  як: осінній ярмарок,  Родинний захід «Осінь-красуня до малят прийшла, кошик з казкою їм принесла», «Зимова казка», « 7Наші мами просто супер»..

Проте робота з батьками — це безперервний, складний і тривалий процес. Разом з позитивними напрацюваннями, варто відзначити, що  ще є над чим працювати:  спостерігається  невисока активність  участі батьків в житті дошкільного закладу, на шляху до покращення залишається робота, яка б змогла активізувати всіх батьків настільки, аби їх участь у житті дошкільного закладу зумовлювалась їх власним бажанням —  адже деяким батькам і по нині бракує активної життєвої позиції щодо виховання і розвитку власної дитини.                           
       Педагогами  закладу проводиться робота з батьками: запрошуються  на відкриті покази занять, на свята, та розваги
,  надаються консультації. Ведеться облік  дітей  від 0 до 6 років, які мешкають у селі. Список розподілений за роками народження, який  періодично оновлюється та доповнюється.          
   
Вдошкільному закладі проводиться систематична робота з Безпеки життєдіяльності дітей.Вході проведенняТижня безпеки дитини діти отримали нові знання,закріпили вже набуті щодо норм поведінки в повсякденному житті.Робота проводилась в ігровій формі.

  Значна увага приділялась харчуванню дітей.  Харчування в ДНЗ здійснювалось відповідно до п.5 ст. Закону «Про дошкільну освіту», п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування. Колективом закладу вчасно подається заявка-замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування. Стан забезпечення закладу продуктами харчування залежав від рівня і обсягу фінансування підприємств, що постачають продукти харчування. Протягом навчального року харчування дітей відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 10гривень до 12 гривень на одну дитину.  Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щоквартально проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Аналіз показав, що за 2018 рік середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становить 72%, зокрема: м’ясо, м’ясопродукти - 60%, риба - 38%, олія - 100%, масло вершкове  - 100 %,  молоко - 50 %,  сир кисломолочний – 67% , сметана -50 %,  яйце -50 %, цукор - 100%, картопля - 100 %, овочі – 78%, фрукти - 50%, соки - 86%, хліб - 88%, борошно - 85 %,  крупи - 100 %,сир твердий - 50%.  Таке виконання щоденних норм продуктів харчування пов’язане з високою вартістю на них.

         Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з  річним планом. За рахунок субвенції сільської ради в розмірі 10000 грн.замінене надвірні двері.  За рахунок бюджетних коштів  здійснено косметичний ремонт приміщення(побілено стелю у всіх кімнатах,розмальовано панелі в коридорі,покрашено підлогу та ігровий майданчик) .
Утримання  будівлі  та території закладу відповідає санітарним нормам. Технічний стан будівлі задовільний..За кошти батьків закуплено та висаджено декоративні дерева на території закладу.
Територія закладу має естетичний вигляд , озеленена, повністю огорожена. Обладнання   ігрового  майданчика підтримується у належному стані. Прибирання майданчиків і всієї території здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка дерев.

        Підводячи підсумки, можна сказати, що організація освітньо-виховної роботи з дітьми в 2018 -2019 н.р.  була проведена на належному рівні,обрані

форми роботи позитивно впливають на результативність та досягнення дітей.
На основі отриманих результатів аналізу можна виділити наступні недоліки:

-          Потребує особливої уваги діяльність педагогів та батьків щодо питання морального виховання дошкільників, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками;

-          продовжувати працювати над зміцненням психофізичного здоровя дітей впроваджувати в роботу нові ефективні оздоровчі технології;

-          потребує нового підходу співпраця дошкільного закладу та школи у формуванні дошкільної зрілості випускників дошкільного закладу .  

       Продовжучи роботу щодо підвищення  результативності навчально-виховного процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини  колектив дошкільного навчального закладу  продовжує  спрямовувати свою діяльність у наступному навчальному році на вирішення проблеми«Соціалізація дитини в дошкільному віці».                                                                                                                                                        

                                                         ЗАВДАННЯ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
  

 1. Розвивати морально-духовні якості дошкільника,навички культури спілкування як важливі чинники соціалізації особистості.
 2. Удосконалити фізкультурно-оздоровчу роботу з дошкільнятами щодо охорони життя та здоров´я дошкільнят

 

         Розділ 2. Методична робота з кадрами

2.1. Підвищення професійної компетентності працівників.

№ пп

Зміст роботи

Термін
вик.

Відпов.

Прим.

1

З метою підвищення науково-теоретичного рівня та професійної  компетентності відвідувати методичні заходи району:
- наради,семінари для керівника,
- методичні об’єднання, семінари для вихователя;

- практичні заняття;

- майстер-класи.

 

Упродовж року

Зав.
Вих.

 

2

Здійснити  підписку на періодичні фахові видання.

Упродовжроку

Зав.

 

3

З метою підвищення ефективності самоосвіти: - опрацювати  методичні посібники, що будуть використовуватись в роботі протягом року;

- впроваджувати  інноваційні методики.

 Упродовж року

Зав.
Вих.

 

 

2.2. Семінар – практикум для педагогічних працівників Зятковецького освітнього округу «Сучасне заняття та освітні ситуації».

Школа здоров´я.Система фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ». 2.3. Консультації для вихователів

№ пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим

1

Організація роботи ДНЗ у 2019-2020 н.р.

ІХ

Зав.

 

2

Загартування дітей в осінній період. Ступінь фізичного навантаження на дітей після хвороби.Рухова активність на свіжому повітрі.

Х

Зав.

 

3

Організація предметно-розвивального середовища в різновікові групі.

ХІ

Зав.

 

4

Роль фольклору у формуванні зв’язного мовлення старших дошкільників.

ХІІ

Зав.

 

5

Здоров'я збережувальне середовище: яким воно має бути.

І

Зав.

 

6

Інклюзивна освіта: навчаємо і виховуємо разом.

ІІ

Зав.

 

7

Впровадження інноваційних технологій з фізичного виховання в ДНЗ..

ІІІ

Зав.

 

8

Затримки мовлення могло б не бути.

ІІІ

Зав.

 

9

Родинні джерела духовності.

ІV

Зав.

 

10

 Взаємозв’язок та взаємоузгодженість у роботі дошкуль ної та початкової освіти. 

V

   Зав.

 


2.4. Відкриті покази

№ пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Заняття-гра  «Подорож по рідній Україні».

ХІІ

Вих.

 

2

Театралізація казки «Рукавичка».

 ІV

Вих.

 


2.5. Самоосвіта вихователя.

№ пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Тема: «Формування і розвиток особистості дошкільнят на основі впровадження інноваційних технологій з фізичного виховання».

Упродовж року

Вих.

 

 

2.6. Педагогічні години

№ пп

Зміст роботи

Термін  вик.

Відпов.

Прим.

1

1.Підсумки  роботи за 2018 – 2019н .р., затвердження плану роботи на 2019– 2020 навчальний рік
2. Готовність ДНЗ до нового навчального року.
3.Затвердження    розкладу занять, графіку роботи.

ІХ

Зав.

 

2

1. Безпека життя дітей ,запобігання дитячому травматизму ,охорона прав дитини.

 2. «Профілактика побутового та дорожньо-транспортного травматизму».

ХІІ

Зав.

 

3

1. Забезпечення       наступності  для формування   в   дітей    старшого дошкільного    віку      готовності    до    школи.
2.Взаємодія      ДНЗ      із загальноосвітнім навчальним закладом, сім’єю    та    громадськістю.

ІІ

Зав.

 

4

1.Способи виходу із конфліктних ситуацій у роботі з родиною.

ІV

Зав.

 

 

    Розділ  3.  Робота методичного кабінету.

№ пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим

 

1

Продовжувати  накопичувати інформаційні науково-методичні матеріали, в яких висвітлюється питання реалізації завдань освітньої програми  «Дитина».

Упродовж року

Зав.

Вих.

 

 

2

Розробити методичні  рекомендації, зразки  планування, схеми  для освітнього процесу.

 Упродовж року

Зав.
Вих.

 

 

3

Забезпечення та поповнення кабінету наочно - дидактичними посібниками, навчально-методичною літературою.

Упродовж року

Зав.
Вих.

 

 

4

.Організувати виставку виробів з природнього матеріалу «Дарунки осені».

Х

Вих.

 

 

5

Поновити  інформаційний куточок: «Пожежна безпека».Організувати спільну виставку дітей з батьками  на тему: «Вогоно-друг,вогонь-ворог»

ХІІ

Зав.

 

 

6

Удосконалювати систему роботи з батьками дітей дошкільного віку з метою забезпечення взаємодії ДНЗ та сім´ї щодо розвитку та виховання дітей.

 I

Вих.

 

 

7

Поновити дидактичні ігри  з   мовленнєвої діяльності .

 II

Вих.

 

 

8

Виготовити папки-пересувки, розробити методичні рекомендації, пам'ятки для вихователів та батьків з питань організації літнього оздоровлення дошкільників.

 III

Зав.

 

 

9

Розробити та підготувати свята, розваги,  Дні здоров’я.

 Упродовж року

Вих.

 

10

Упорядкувати та підбирати новий програмово-репертуарний матеріал з музичного та образотворчого мистецтва,ігрової діяльності,художньої літератури.

 Упродовж року

Вих.

 

11

 

 

 

 

 

12

 

Організувати виставку дитячих робіт:
«Моя країна  -  Україна»

«Моя улюбленна тваринка» 

«Чарівниця-зима»
«Я радію миру та весні».
 «Барви твої,  Україно».
Розробити план,підготовчий матеріал для проведення «Тижня Безпеки».

 

вересень

жовтень

грудень

березень

квітень

 

 

 

Розділ  4. Організаційно - педагогічна робота.
4.1 Робота з батьками
 Батьківські збори

№ пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Про організацію освітньо-виховної роботи з дітьми в 2019-2020н.р Ознайомлення з вимогами програми різновікової групи..Спільна робота дошкільного закладу та родин щодо вирішення адміністративно-господарських та навчально-виховних завдань.

ІХ

Зав.

 

2

Готовність дітей до шкільного життя. Підсумки спільної діяльності дошкільного закладу та родин. Проблеми та завдання на наступний навчальний рік..

V

Вих.

 

 

4.2. Консультації для батьків.

пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

 

Значення прогулянки для фізичного та розумового розвитку дітей.

 ІХ

Вих.

 

2

Як виховати хорошу дитину.

Х

Вих.

 

3

 Шляхи попередження та усунення мовленнєвих порушень у дітей.

ХІ

Вих.

 

4

Права та обов'язки батьків.

ХІІ

Вих.

 

5

Формування у дітей впевненості в своїх силах.

І

Вих.

 

6

Як привчити дитину до порядку.

ІІ

Вих.

 

7

Значення зображувальної діяльності для творчого розвитку дітей.

ІІІ

Вих.

 

8

Значення дошкільного періоду в загальному розвитку дітей.

ІV

Вих.

 

9

Дитина йде до школи.

V

Вих.

 

10

Консультації за запитом батьків.

Упродовж року

Вих.

 

 

4.2. Загальні заходи для дітей.

№ пп

Зміст роботи

Термін 
   вик.

Відпов.

Прим.

1

День іменинника

Щоквартально

Вих.

 

2

Дари осені

Х

Вих.

 

3

«Роде наш красний,роде наш прекрасний»

 

 

 

4

Зимова казка

ХІІ

Вих.

 

5

Тематичний день «Малючок-здоров’ячок»

І

Вих.

 

6

День здоров’я «Здоровому роду нема переводу»

ІІ

Вих.

 

7

«Весна-красна до нас завітала»

ІІІ

Вих.

 

8

Ляльковий театр.

 Щомісячно

Вих.

 

9

«Намалюй писанку»

ІV

 

 

10

Прощавай, садок дитячий

V

Вих.

 

 

4.3. Співпраця зі школою.

пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Обговорити та затвердити план наступності співпраці ДНЗ та школи.

 

ІХ

 

 Зав.

 

2

Забезпечити взаємовідвідування педагогами ДНЗ та вчителями занять в ДНЗ та уроків в школі, з метою вивчення стану освітнього процесу.

Упродовж

Року

Педа-
гоги.

 

3

Організувати та провести екскурсії дітей до школи:                                               
- свято першого дзвоника;                                                           
 - до шкільної  бібліотеки, комп’ютерного класу.

Упродовж року

 

Вих.

 

4

Залучити учнів початкових класів:
- взяти участь у святах , розвагах, конкурсах, театралізованих дійствах;
-
до  шефської  допомоги  ДНЗ.

Упродовж року

Вих.

 

5

Ознайомити вихованців із правилами поведінки школярів та їхніми обов’язками.

Упродовж року

Вих.

 

 

Розділ 5. Адміністративно-господарча робота.

 5.1. Створення розвивального  життєвого простору дитини.

пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Здійснювати контроль за харчуванням дітей.                                        

Постійно

Зав.

 

2

Підготувати дошкільний заклад  до осінньо-зимового періоду.

ІХ

Зав.

 

3

Упорядкувати територію закладу.

Систем.

Зав.

 

4

У разі потреби своєчасно ремонтувати меблі та м’який інвентар.

Пост.

Зав.

 

5

 Збагатити та поновити матеріально-технічну базу дошкільного закладу.

Упродовж року

Зав.

 

6

Поновити столовий та кухонний посуд.

ІХ

Зав.

 

7

Придбати миючі засоби.

ІХ

Зав.

 

8

Забезпечити заклад піском для посипання доріжок  під час ожеледиці.

До ХІ

 

 

9

Організувати весняні роботи на території ДНЗ.

 ІІІ- V

Зав.

 

10

Заготовити на зиму овочі,  соління.

ІХ-Х

Зав.

 

11

Придбати інвентар для прибирання території дошкільного закладу у осінньо-зимовий період.

 ІХ-Х

Зав.

 

11

Пофарбувати  ігрове  обладнання на   майданчику, паркан .

VII

Зав.

 

 

 

 

5.2.Загальні збори колективу.

пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

 

2

Затвердження плану роботи на 2019-2020н.р

 

Звіт керівника дошкільного закладу з питань статутної діяльності та оцінювання його професійно-педагогічної діяльності у 2019-2020 н.р.

 

Серпень

 

травень

Зав.

 

Зав.

 

 

 5.3. Виробничі наради.

пп

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

1.Готовність ДНЗ до нового навчального року, обладнання групи.

2. Затвердження режиму роботи дошкільного закладу.

3Проведення ремонтних робіт приміщення закладу.

4.Взаємодія ДНЗ із загальноосвітнім навчальним закладом, сім'єю.

ІХ

Зав.

 

2

1Стан харчування дітей.

 2.Дотримання санітарно-гігієнічних норм у ДНЗ.

3. Культурно-гігієнічні навички дітей.

 ХІІ

Зав.

 

3

1.Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми .                                                           2.Стан роботи з профілактики дитячого травматизму,охорони життя та здоров'я дітей.

3.Дотримання режимів прогулянок та провітрювання.

І

Зав.

 

4

1.Забезпечення літнього оздоровлення дітей.

2.Виконання річного плану роботи закладу за навчальний рік та оздоровчий період.

V

Зав.

 

 

Розділ 6 . Вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

 

пп

Основні напрямки вивчення роботи

Форма контролю

Форма відобр.

Терм. Вик.

Відп.

 

 

1

Готовність закладу до нового 

навчального року.

Підсум.

 Вироб. нар. Наказ

ІХ

Зав.

 

 

2

Ранковий прийом дітей, адаптація дітей до умов ДНЗ.

Опер.

Картка аналізу

Х

Зав.

 

 

3

Стан  ведення  ділової документації, планування освітньо-виховного процесу.

Опер.

Картка аналізу

ХІ

Зав.

 

 

4

Стан організації харчування.

Опер.

 Вироб. нар.
Наказ

ХІІ

Зав.

 

 

5

Стан організації роботи з батьками.

 Опер.

Картка аналізу 

Протягом року

Зав.

 

 

6

Аналіз навичок культурної поведінки дітей за столом.

Опер.

Картка аналізу   

І

Зав.

 

 

7

Стан морально-патріотичного виховання.

Темат.

Довідка до
наказу

ІІ

Зав.

 

 

8

Сформованість у дітей навичок самообслуговування .

Опер.

Картка аналізу

ІІІ

Зав.

 

 

9

Система навчання дітей розповіданню відповідно до вимог програми.

Опер.

 Наказ 

ІV

Зав.

 

 

10

Оцінка готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

 

Підсум.

Наказ

V

Зав.

 

Тематичний контроль

1.

Оптимальний руховий режим дошкільників.

 

Березень

Завідувач

Вихователь

 

Підсумковий контроль

1.

Готовність ДНЗ до нового навчального року.

Вересень

Завідувач

Вихователь

 

2.

Рівень розвитку мовлення в дошкільників.

Лютий

Завідувач

Вихователь

 

3.

Готовність дітей до навчання в школі.

Травень

Завідувач

Вихователь

 

                       

 

                                  Додатки

1. План-графік свят та розваг.

№ пп

Зміст роботи

Термін 
   вик.

Відпов.

Прим.

1

День іменинника

Щоквартально

Вих.

 

2

Св´ято до Дня довкілля

Х

Вих.

 

3

Родинний захід «Осінь-красуня до малят прийшла, кошик з казкою їм принесла»

ХІ

Вих.

 

4

Новорічна ялинка

ХІІ

Вих.

 

5

Тематичний день «Малючок-здоров’ячок»

І

Вих.

 

6

День здоров’я «Здоровому роду нема переводу»

ІІ

Вих.

 

7

«Ой,веснонько,весно,що ти нам принесла».

ІІІ

Вих.

 

8

Ляльковий театр.

 Щомісячно

Вих.

 

9

Розвага «День сміху»

ІV

 

 

10

Прощавай, садок дитячий

V

Вих.

 

 

Погоджую                                                                                        Затверджую

Директор СЗШ І-ІІІ ст.                                                        Директор(завідувач) ЗДО

с.Кіблич                                                                                      «Сонечко» с.Кіблич

 А.Л.Павленко                                                                                В.П.Патріарх

 

2. План спільної роботи 
дошкільного навчального закладу  « Сонечко»
                   та СЗШ І-ІІІст. с. Кіблич

№ пп

Заходи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Екскурсія дітей до школи:                                             - свято Першого Дзвоника;                                                              - знайомство дітей з класами, кабінетами, бібліотекою, спортзалом.

 

ІХ

 

V

Вих.

 

2

Спільні дозвілля учнів початкових класів та дошкільників:                                                           - участь у підготовці та проведенні сюрпризних моментів  у святах та розвагах;
-  виставка «Мальовнича осінь»
- випускне свято «Прощавай, наш рідний садочок».

 

 

 

Упродовж року

 

ХІІ

V

Вих.

 

3

Обговорити план роботи по забезпеченню наступності та перспективності в роботі ДНЗ і школи на 2019-2020 н.р.

ІХ

Дир.       Зав.

 

4

Педагогічні зустрічі вчителя та вихователя.

Упродовж року

Дир.                                 Зав.

 

5

Взаємовідвідування занять та уроків.

ІІІ

Зав.

 

6

Організація спільних  виставок дитячих робіт з образотворчого мистецтва та ручної праці.

ІV

Вих.

 

 

3. Медико-профілактичні заходи.

№ пп

Заходи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Проведення поглибленого огляду дітей на педикульоз та коросту.

Постійно

Медсестра ФАПу

 

2

Організація поглибленого огляду лікарями - спеціалістами.

ІV

Лікарі Гайсинської дит. лік.

 

3

Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення їх ізоляції до приходу батьків.

Постійно

Медсестра ФАПу

 

4

 Фізкультурні заняття
-
гімнастика;
-
спортивні свята;
-
рухливі, спортивні ігри;
- ф
ізкультхвилинки.

 Упродовж року.

Вих.

 

5

Складання списків для проходження медогляду та заключення договору з СЕС, контроль за термінами проходження персоналом медогляду.

 Упродовж року.

Зав.

 

6

Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни.

Постійно

Зав.

 

7

Контроль за своєчасною зміною білизни, рушників, серветок.

1 р/т

Зав.

 

8

Проведення бесід з батьками з питань харчування, загартування.

Постійно

Вих.

 

9

Випускати  санбюлетені.

1 р/м

Вих.

 

10

Контроль за проведенням гімнастики пробудження з коригувальними вправами.

Постійно

Зав.

 

11

Поновити та поповнювати склад «Аптечки першої допомоги»

 За потребою.

Зав.

 

 

4. План роботи з питань безпеки життєдіяльності дітей.

пп

Заходи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Систематично проводити інструктажі під час вступу на роботу, на робочому  місці, позачергові та цільові інструктажі.

Упродовж року

Зав.

 

2

Стежити за дотриманням техніки       безпеки в групах та на ділянках     дошкільного навчального закладу.

Упродовж року

Зав.

 

3

Проводити косультації, поповнювати інформаційні листи в куточках для батьків.

Упродовж року

Зав.

 

4

Розглядати питання щодо попередження дитячого травматизму в ДНЗ на педгодинах, виробничих нарадах.

Упродовж року

Зав.

 

5

Проводити  огляд приміщень ДНЗ та території щодо дотримання протипожежного режиму.

ІV

Вих.

 

6

Обладнати виставку   літератури   та дидактичних   посібників  із  питань попередження дитячого травматизму.

ІV

      Вих.

 

           

 

 

                                               о дружбе | Tumblr

  Всі новини